Privacy verklaring

Deze Privacy Policy van www.knoopcelgigant.be is geplaatst en in werking getreden met ingang van augustus 2016.

Persoonsgegevens
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij die informatie van u nodig hebben. Om bijvoorbeeld met u te corresponderen of bij het aanmaken van een account/het doen van een bestelling. knoopcelgigant.be hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring verstaan wij onder de term persoonsgegevens gegevens zoals uw: naam, adres, e-mailadres, internetprovider, telefoonnummer of andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Door knoopcelgigant.be worden klantenlijsten niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven aan derden. Door knoopcelgigant.be worden alle mogelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat anderen zich onrechtmatig toegang verschaffen tot de persoonsgegevens die aan knoopcelgigant.be zijn verstrekt via deze site. Aangezien er altijd een risico verbonden is aan het verstrekken van dergelijke gegevens en geen enkel systeem 100% waterdicht is, vrijwaart knoopcelgigant.be zich van elke aansprakelijkeid.

Toepasselijkheid
Door deze website te bezoeken en te gebruiken geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring. Als u niet instemt met deze Privacy Verklaring wordt u verzocht deze site niet verder te gebruiken.

Cookies
Bij ieder internetbezoek plaatst knoopcelgigant.be cookies op de computer van de bezoeker. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u knoopcelgigant.be bezoekt. De bedoeling daarvan is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken. Zo wordt voorkomen dat u bijvoorbeeld telkens uw paswoord moet invoeren of dat u items van bezoek tot bezoek - indien van toepassing - steeds opnieuw in uw winkelwagentje moet plaatsen als u de transactie niet bij een eerder bezoek heeft afgemaakt. Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze in uw internetbrowser uit te schakelen. De goede werking van de site kan dan niet meer worden gegarandeerd. Cookies en log-files geven knoopcelgigant.be ook de mogelijkheid om de wijze waarop de website wordt gebruikt nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. knoopcelgigant.be verzamelt wel statistische informatie om de website te optimaliseren.

Hoewel bij het ontwikkelen van knoopcelgigant.be de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd veroudert. knoopcelgigant.be is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Alle prijzen en informatie op knoopcelgigant.be zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Verder winkelen